اطلاعیه فروش اقساطی فرش شاهکار مشهد اطلاعیه فروش اقساطی فرش شاهکار مشهد
اطلاعیه فروش اقساطی فرش شاهکار مشهد

به منظور رفاه حال همکاران تفاهم نامه فروش اقساطی فرش شاهکار مشهد برای سال 96 تمدید شد.

همکارانی که تمایل به استفاده از این خدمات را دارند می توانند به سایت معاونت منابع مالی و سرمایه 

انسانی مراجعه و در سامانه پرونده شخصی از طریق لینک فروش اقساطی فرش شاهکار مشهد 96 

اطلاعات تکمیلی را دریافت و ثبت نام نمایند.

                                                       اداره کل خدمات رفاهی و اجتماعی

                                                               واحد خدمات رفاهی

پیوستها

تاریخ انتشار: یکشنبه 24 بهمن 1395