اطلاعیه تمدید مهلت ثبت نام برای خرید دوچرخه اقساطی اطلاعیه تمدید مهلت ثبت نام برای خرید دوچرخه اقساطی
اطلاعیه تمدید مهلت ثبت نام برای خرید دوچرخه اقساطی

با توجه به استقبال همکاران برای خرید دوچرخه اقساطی ، مهلت ثبت نام تا 5 مهرماه تمدید شد.

همکارانی که تا کنون موفق به ثبت نام نشده اند می توانند در مهلت تعیین شده به پرونده شخصی خودشان مراجعه و ثبت نام نمایند.

 

 

                                             اداره کل امور اجتماعی و رفاهی

                                                        امور رفاهی

 

تاریخ انتشار: شنبه 25 شهریور 1396