تعطیلی مهد کودک فاطمیه جام جم تعطیلی مهد کودک فاطمیه جام جم از روز دوشنبه ۲ دی ماه تا آخر هفته
مهد کودک فاطمیه جام جم از روز دوشنبه ۲ دی ماه تا آخر هفته تعطیل می باشد.

 

قابل توجه همکاران محترم سازمان:

 به اطلاع می رساند با توجه به اعلام آلودگی هوا مهدکودک سازمان از روز دوشنبه ۲ دی ماه تا آخر هفته  تعطیل می باشد.

 

                                                                                                    اداره کل امور اجتماعی و رفاهی

                                                                                                       مهدکودک فاطمیه جام جم

تاریخ انتشار: دوشنبه 2 دی 1398