واریز وجه خواربار سه ماهه سوم سال 1398 واریز وجه خواربار سه ماهه سوم سال 1398
وجه خواربار سه ماهه سوم سال 1398کلیه کارکنان شاغل رسمی و پیمانی به کارت صندوق قرض الحسنه جام جم واریز گردید.

 

به اطلاع کلیه کارکنان شاغل رسمی و پیمانی تهران می رساند وجه خواربار سه ماهه سوم سال 1398 به کارت صندوق قرض الحسنه جام جم  واریز گردید .

                                                                            

                                                                                 اداره کل امور اجتماعی و رفاهی

                                                                                          امور رفاهی

تاریخ انتشار: چهارشنبه 25 دی 1398