تعطیلی مجموعه آبی تربیت بدنی و بوفه رستوران فنی تعطیلی مجموعه آبی تربیت بدنی و بوفه رستوران فنی به علت قطعی گاز
تعطیلی مجموعه آبی تربیت بدنی و بوفه رستوران فنی به علت قطعی گاز

 

به اطلاع همکاران محترم می رساند مجموعه آبی تربیت بدنی روز چهارشنبه 98/10/11 از ساعت 16 به علت قطعی گاز تعطیل می باشد. 

همچنین بوفه رستوران فنی در تاریخ های 98/10/12 و 98/10/14 تعطیل می باشد.

 

                                                                   اداره کل امور اجتماعی و رفاهی

تاریخ انتشار: چهارشنبه 11 دی 1398