قابل توجه همکاران محترم شاغل تهران قابل توجه همکاران محترم شاغل تهران
قابل توجه همکاران محترم شاغل تهران

در راستای خدمات رفاهی به کارکنان محترم و پیرو تقاضای شماری از کارکنان سازمان،تفاهم نامه ای با فروشگاه 

حامی به منظور فروش اقساطی و شرایطی انواع پوشاک،کیف و کفش(مردانه،زنانه و کودک و نوجوان)

منعقد شده است.

همکاران متقاضی برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به سامانه پرونده شخصی،در سایت مرکز 

سرمایه انسانی مراجعه نمایند.

                                                                 اداره کل امور اجتماعی و رفاهی

تاریخ انتشار: سه شنبه 14 دی 1395