اطلاعیه راه اندازی مجدد تعویض کارت ملی هوشمند در ساختمان اداری
راه اندازی مجدد تعویض کارت ملی هوشمند در ساختمان اداری

به اطلاع آن دسته از کارکنان شاغل و بازنشسته تهران که تاکنون موفق به تعویض کارت ملی هوشمند خود و یا اعضاء خانواده (بالای پانزده سال ) نشده اند میرساند در ایام کاری هفته می توانند با مراجعه به واحد پیشخوان دولت مستقر در طبقه همکف ساختمان اداری و مالی جنب رستوران نسبت به تعویض کارت ملی هوشمند اقدام نمایند.

 

                                                                                      اداره کل امور اجتماعی و رفاهی

                                                                                              واحد امور رفاهی          

تاریخ انتشار: شنبه 8 دی 1397