فعال سازی تخفیفات فروشگاههای زنجیره ایی افق کوروش فعال سازی تخفیفات فروشگاههای زنجیره ایی افق کوروش
فعال سازی تخفیفات فروشگاههای زنجیره ایی افق کوروش

به اطلاع همکاران محترم که اقدام به بارگذاری شماره کارت 16 رقمی عابر بانک خود برای برخورداری از اعطای 4 % تخفیف کارمندی فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش در پرونده شخصی نموده اند  می رساند کارت های مذکور از تاریخ 17 / 6 / 97 در دستگاه های پوز بانک سامان مستقر در فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش فعال گردیده است ، لذا همکاران محترم می توانند با مراجعه به کلیه شعب فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش در سطح کشور بدون محدودیت در حداقل ، حداکثر و یا دفعات خرید در طول سال ، از 4 % یارانه کارمندی مازاد بر کلیه تخفیف های معمول آن فروشگاه ها بهره مند گردند .

مجدداً خاطرنشان می سازد همکاران محترم حتماً از پوز بانک سامان مستقر در شعب فروشگاه مذکور نسبت به خرید خود اقدام نمایند .

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 7334 تماس حاصل فرمائید . 

شماره های نظارت و پیگیری مرکز تامین اقلام وخدمات اقتصادی ورفاهی پایش

66942289 66942118 66570875 - 66570982

                                                                                                   اداره کل امور اجتماعی و رفاهی

                                                                                                                امور رفاهی

تاریخ انتشار: شنبه 17 شهریور 1397