تله کابین توچال تله کابین توچال
تله کابین توچال

به اطلاع همکاران محترم می رساند بر اساس هماهنگی بعمل آمده با مجموعه تله کابین توچال ، کارکنان می توانند جهت دریافت بن تخفیف دار استفاده از امکانات تفریحی و پذیرایی توچال به شرح زیر به واحد امور اجتماعی و تعاون واقع در طبقه همکف مجتمع اداری و مالی ( اتاق شماره 5 ) مراجعه نمایند .

ردیف

خدمات

تخفیف سازمانی ( تومان)

حدوداً 40 درصد

1

تله کابین رفت و برگشت ایستگاه 1 تا 5

23/000

2

تله کابین رفت و برگشت ایستگاه 1 تا 7

27/000

3

تله کابین رفت و برگشت ایستگاه 1 تا5

به همراه صرف نهار در ایستگاه 5

49/500

*شایان ذکر است هزینه های فوق برای هر نفر می باشد *

*بن های تخفیف دار در کل ایام هفته قابل استفاده است *

     

                                                                    اداره کل امور اجتماعی و رفاهی

                                                                          امور اجتماعی و تعاون

تاریخ انتشار: سه شنبه 10 مهر 1397