واریز وجه خوار و بار واریز وجه خوار و بار سه ماهه اول96
واریز وجه خوار و بار

به اطلاع کلیه همکاران رسمی و پیمانی شاغل در تهران می رساند وجه خوارو بار سه ماهه اول سال96

به رفاهی کارت جام جم واریز گردید.

                                                                 اداره کل امور اجتماعی و رفاهی

 

تاریخ انتشار: شنبه 10 تیر 1396