واریز وجه خوار و بار سه ماهه سوم واریز وجه خوار و بار سه ماهه سوم
واریز وجه خوار و بار سه ماهه سوم

به اطلاع کلیه همکاران رسمی و پیمانی شاغل در تهران می رساند وجه خوارو بار سه ماهه سوم سال 95

به رفاه کارت جام جم واریز شد.

                                                                 اداره کل امور اجتماعی و رفاهی

 

تاریخ انتشار: چهارشنبه 8 دی 1395