واحد پیشخوان دولت واحد پیشخوان دولت
واحد پیشخوان دولت مستقر در ساختمان اداری جنب رستوران فقط روزهای یکشنبه و چهارشنبه هر هفته از ساعت30 : 8 الی30 : 15 جهت انجام امور مربوط فعالیت می نماید.

 

به اطلاع کلیه همکاران شاغل تهران می رساند واحد پیشخوان دولت مستقر در ساختمان اداری جنب رستوران فقط روزهای یکشنبه و چهارشنبه هر هفته از ساعت30 : 8 الی30 : 15 جهت انجام امور مربوط فعالیت می نماید.

لذا همکاران متقاضی فقط در روزهای فوق الذکر به واحد مربوطه مراجعه نمایند .

                                                                                               

                                                                      اداره کل امور اجتماعی و رفاهی

                                                                              امور رفاهی

تاریخ انتشار: دوشنبه 28 بهمن 1398