تغییر مکان واحد مسکن مهر تغییر مکان واحد مسکن مهر
تغییر مکان واحد مسکن مهر

به اطلاع همکاران محترم می رساند واحد مسکن مهر به طبقه اول ساختمان اداری انتقال یافت .

ضمناً تلفن های سابق 22652555 و داخلی 3503 جهت پاسخگویی به همکاران کماکان دایر می باشد .

 

   

                                                                                                              اداره کل امور اجتماعی و رفاهی

                                                                                                                     امور اجتماعی و تعاون

تاریخ انتشار: یکشنبه 2 دی 1397