کالابرگ بهادار شهر فرش کالابرگ بهادار شهر فرش
کالابرگ بهادار شهر فرش

به اطلاع می رساند با توجه به قرارداد فی مابین با مجموعه شهر فرش ، بر اساس هماهنگی بعمل آمده همکاران محترم برای برخورداری از امتیازهای کالابرگ بهادار و تسهیلات فصلی ، می توانند عدد 21 را به سامانه پیامکی شماره  100048062 ارسال نمایند .

شایان ذکر است این سامانه تا پایان شش ماهه دوم سال جاری اعتبار خواهد داشت .

                                                                                  

                                                                                                      اداره کل امور اجتماعی و رفاهی

                                                                                                            اموراجتماعی و تعاون

تاریخ انتشار: چهارشنبه 11 مهر 1397