اطلاعیه مهد کودک و پیش دبستانی جام جم اطلاعیه مهد کودک و پیش دبستانی جام جم
اطلاعیه مهد کودک و پیش دبستانی جام جم

نظر به آلودگی شدید هوا و تعطیلی رسمی مهدکودک های سطح شهر تهران،فردا چهارشنبه مورخ 1395/8/26مهد کودک جام جم تعطیل می باشد.

                                                                 مهد کودک فاطمیه جام جم

تاریخ انتشار: سه شنبه 25 آبان 1395