کنسرت رایگان ( عبدالحسین مختاباد ) کنسرت رایگان ( عبدالحسین مختاباد )
کنسرت رایگان ( عبدالحسین مختاباد )

بر اساس هماهنگی بعمل آمده، تعداد محدودی بلیط کنسرت ( بزرگداشت مقام والای حضرت فاطمه زهرا سلام ا... علیها ) با خوانندگی آقای عبدالحسین مختاباد قابل توزیع می باشد.

همکاران محترم می توانند جهت اخذ بلیط رایگان به واحد امور اجتماعی و تعاون واقع در طبقه همکف مجتمع اداری و مالی مراجعه نمایند.

زمان اجراء: جمعه و شنبه 27 و 28 دی ماه 98 ساعت 20

مکان: مرکز همایشهای بین المللی برج میلاد تهران

                                                                               

                                                                            اداره کل امور اجتماعی و رفاهی

                                                                                امور اجتماعی و تعاون

تاریخ انتشار: سه شنبه 24 دی 1398