تعطیلی مهد فاطمیه جام جم تعطیلی مهد کودک و پیش دبستانی فاطمیه جام جم
(اطلاعیه تعطیلی مهد کودک) درروزیکشنبه 1396/11/8

 باتوجه به  بارش برف وبرودت هوای استان تهران و اعلان تعطیلی مهدکودک های استان تهران ، دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/11/08مهدکودک فاطمیه تعطیل میباشد.

(مهدکودک وپیش دبستانی فاطمیه جام جم)

تاریخ انتشار: شنبه 7 بهمن 1396