با تصمیم کمیته ااضطرار آلودگی هوای استان تهران مهد کودک و پیش دبستانی های استان تهران تعطیل اعلام شد
(اطلاعیه تعطیلی مهد کودک) درروزدوشنبه 1396/10/11

 باتوجه به آلودگی هواواعلام تعطیلی مهدکودک های استان تهران ، دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/10/11مهدکودک فاطمیه تعطیل میباشد.

(مهدکودک وپیش دبستانی فاطمیه جام جم)

تاریخ انتشار: دوشنبه 11 دی 1396