خدمات كارشناسي و مشاوره مددكاري

كارشناسي و مددكاري کارکنان تهران

فعالیت مددکاری در سازمان صدا و سیما نیز از سالها پیش آغاز شده است ، مددکاران شاغل در بخشهای مختلف سازمان از جمله مدیریت امور رفاهی ، مرکز بهداشت و اداره کل بازنشستگی ، با تکیه بر تخصص و مهارتهای حرفه ای خود جهت حل مشکلات همکاران و خانواده آنان ، بصورت محرمانه بررسی های لازم را انجام داده و تلاش می کنند از طریق افزایش توانمندی خود فرد و استفاده از امکانات موجود سازمان مشکلات خانوادگی اقتصادی ، درمانی و شغلی مددجویان را تا حدودي برطرف نمایند.

در این میان در بخش امور رفاهی مددکاری کارکنان تهران علاوه بر انجام و اجرای بخش کارشناسی وامهای مصوب (وام 15% و وام ضروری)موارد ذیل را نیز شامل می شود :

  • بررسي مددكاري و مصاحبه و گزارش نويسي در خصوص  مددجويان خواهان دريافت وام هاي ضروري
  • بررسي مددكاري و مصاحبه و گزارش نويسي در خصوص مددجويان خواهان مرخصي بدون حقوق
  • بررسي مددكاري وضعیت معیشتی مددجويان با مشكلات خاص با حفظ  محرمانگی موضوع

بخش مددكاري و نظارت بر امور رفاهي مراكز

 در این بخش درخواستهای ارسالی از مراکز استانها به شرح ذیل انجام می پذیرد :

- بررسی درخواست مراکز مبنی بر افزایش سقف وام طبق آیین نامه صندوق پس انداز کارکنان

- بررسی عملکرد صندوق پس انداز کارکنان

- بررسی مددکاری و مصاحبه و گزارش نویسی درخصوص کارکنان متقاضی انتقال از مراکز به تهران که از سوی اداره کل منابع انسانی به این امور ارائه می گردد .