(  جدول برنامه های زائرسرای جام جم مشهد مقدس بهار و تابستان 98   )

 

روز اوّل

حـرم مـطـهّـر                                                                   (رفت=17:45      برگشت = 20:45)

 

روزدوّم

حرم مطهّر نماز صبح                                                       (رفت =3:00           برگشت = 05:00)

حرم مطهّر، بـازار                                                            (رفت=09:30          برگشت =13:15)

حـرم مـطـهّـر                                                                 (رفت=17:45        برگشت =20:45)

 

روزسوّم

مجموعه بازارهای طرقبه                                                (رفت=09:30        برگشت =13:15)

حـرم مـطـهّـر                                                                   (رفت=17:45       برگشت =20:45)

حـرم مـطـهّـر                                                                    (رفت=21:30       برگشت =23:30)

 

صبحانه :  از ساعت           7:30  تا 09:30

ناهار :  از ساعت          12:30  تا  14:30

 

قیمت

غذا

 

شام: از ساعت 20:30 تا 22:30

پنجشنبه ها:   20:30 تا 23:00

 

قیمت

غذا

 

روز اوّل دوره

چلوکباب وزیری(کارمندی)

چلوجوجه کباب(کارمندی)

چلوخورشت سیب آلو(کارمندی)

چلوکباب کوبیده(کارمندی)

140،000

95،000

110،000

140،000

خوراک مرغ سوخاری

کشک و بادمجان

خوراک جوجه کباب

کیویسکی

75،000

60،000

60،000

65،000

 

روز دوّم دوره

زرشک پلو با مرغ

سبزی پلو باماهی

چلو جوجه کباب

چلوخورشت قرمه سبزی

80،000

150،000

80،000

95،000

شینتسل مرغ

چیکن استرگانف

پاچین سوخاری

ماکارونـی

80،000

60،000

80،000

60،000

 

روز سوّم دوره

چلوکباب کوبیده

چلوخورشت قیمه

چلوکباب بختیاری

چلوخورشت فسنجان

125،000

95،000

180،000

100،000

کوفتــه

چیکن سوته

خوراک جوجه چینی

پیراشکی

70،000

60،000

70،000

60،000

 

تمامی غذاهای زائرسرا با گوشت تازه گوسفندی و برنج ایرانی و روغن کنجد طبخ می شود .

 

    نرخ آژانس های طرف قرارداد زائرسرا

 

حرم مطهّر

110،000ريال

موجهای آبی

120،000 ريال

الماس شرق

110،000 ريال

راه آهن

130،000ریال

موجهای خروشان

140،000 ريال

پروما

80،000 ريال

فرودگاه

130،000ریال

پارک آبی ایرانیان

120،000 ريال

زیست خاور

70،000 ريال

شاندیز

230،000ريال

طرقبه

180،000ريال

17شهریور

110،000 ريال

ترمینال

80،000 ريال

ویلاژ توریست

130،000ريال

آرامگاه فردوسی

230،000ريال