زائرسرای جام جم مشهد مقدس:

مشهد - بلوار شهید منتظری ( میدان تلویزیون ) - بلوار نوفل لوشاتو - نبش نوفل 2 - کوچه صدا - جنب صدا و سیمای مرکز خراسان رضوی 

 

مسیر دسترسی از حرم مطهر به زائرسرا:

حرم مطهر - خیابان امام رضا - میدان بسیج - خیابان بهار(انقلاب اسلامی) - خیابان احمدآباد - میدان فلسطین - بلوار تلویزیون(شهیدمنتظری)- بلوار نوفل لوشاتو - نبش نوفل 2

 تلفن: 05138782570

 

 مسیر دسترسی از زائرسرا به حرم مطهر: 

زائرسرای مشهد - بلوار شهید منتظری ( بلوار تلویزیون) - میدان فلسطین (ملک آباد) - خیابان احمد آباد - خیابان بهار (انقلاب اسلامی) - میدان بسیج (میدان برق) - خیابان امام رضا - میدان بیت المقدس (میدان آب)- حرم مطهر

 

 مجتمع فیروزه:

مشهد-بلوار سازمان آب (شهید صادقی) - صادقی 27 - ورودی 3B - آپارتمانهای 601 صدا و سیما - 37127338-051

 

مسیر دسترسی از حرم مطهر به مجتمع فیروزه:

خیابان شیرازی- بلوار شهید قرنی- میدان فردوسی- بلوار سازمان آب - (شهید صادقی) - صادقی 27 - ورودی 3B - آپارتمانهای 601 صدا و سیما

 

مسیر دسترسی از مجتمع فیروزه به حرم مطهر:

خیابان شیرازی- میدان فردوسی- حرم مطهر