مراکز فرهنگی و موسسات آموزشی طرف قرارداد با سازمان:

1- آموزشگاه زبانهای خارجی ایرانمهر با تخفیف 35 درصدی در پرداخت بصورت نقدی

  ضلع شمالی پل سید خندان جنب مسکن پ 1287 - 22885756

2 - موسسه زبان آفاق با تخفیف 30%

 میدان ولیعصر- بلوار کشاورز-چهار راه وصال - جنب بیمارستان آریا پ 196 - 88962492 - 88968533

 

مراکز و موسسات آموزشی طرف قرار داد با سازمان

نام موسسه

درصد تخفیف

آدرس

شماره تلفن

 موسسه ایرانمهر

 35%

 ضلع شمالی پل سید خندان جنب مسکن پ 1287

22885756

موسسه آفاق

30%

میدان ولیعصر- بلوار کشاورز-چهار راه وصال - جنب بیمارستان آریا پ 196

88968533

  88962492