کلیه همکاران شاغل و بازنشسته تهران که قصد تعویض شناسنامه خود و یا افراد خانواده را دارند میتوانند با در دست داشتن مدارک ذیل به واحد پیشخوان دولت مستقر در طبقه همکف ساختمان اداری جنب رستوران مراجعه نمایند.                                                                                                

مدارک مورد نیاز برای تعویض شناسنامه :

 1 – اصل شناسنامه

 2 – کپی یکی از مدارک عکس دار (کارت ملی – گواهینامه – گذرنامه – کارت پایان خدمت – گواهی اشتغال به تحصیل)

 3 – شناسنامه همسر (کپی از صفحه اول و دوم)

 4 – شناسنامه فرزندان (کپی از صفحه اول)

 5 – 2 قطعه عکس 4*3 رنگی و زمینه سفید

 6 – سند ازدواج (کپی از 6 صفحه اول) ، طلاق نامه یا گواهی فوت

 7 – شماره ملی پدر و مادر(درصورت حیات)

 8 – کپی شناسنامه (برای شناسنامه مفقودی)