انجمن ترویج فرهنگ کارآفرینی و اشتغال پیشکسوتان رسانه ملی مرام نامه «انجمن ترویج فرهنگ کارآفرینی و اشتغال پیشکسوتان رسانه ملی»
با توجه به نقش و جايگاه كارآفرينان و مبتكران پیشکسوتان عرصه رسانه در حفظ و توسعه همه‌جانبه اشتغال براي بازنشستگان و پیش‌کسوتان و هم چنين ارج گذاري به حضور يكپارچه و تمركزگرايي در هدايت خلاقيت و نوآوري در زمینه‌های تخصصي رسانه ملی و نيز ساير مشاغل وابسته و با استناد به مذاكرات و تصميمات متخذه حاصل از نشست تني چند از كارآفرينان در حاشيه برگزاري نمايشگاه توانمندي¬هاي مبتكران صدا وسیما در زيباكنار و اتاق فكر اداره كل بازنشستگي صدا و سيما، انجمن پیشکسوتان کارآفرین رسانه به همت هيئت مؤسس و رعايت اين مرام‌نامه تشكيل تا پس از طي مراحل قانوني نسبت به ثبت و تأسیس آن در مراجع ذيصلاح اقدامات مقتضي صورت پذيرد.

اصول كلي اين مرام‌نامه كه به تأیید هيئت مؤسس انجمن رسيده است به شرح زير است:

1- توجه و رعايت موازين شرعي، همسو با اهداف عاليه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و قانون اساسي كشور
2- توجه و رعايت كليه اصول و موازين فرهنگي، هنري و حرفه‌ای در تمام زمینه‌های مربوطه مطابق قوانين و مقررات جاري كشور
3- حفظ و هدايت منافع فردي در تداوم منافع گروهي و پرهيز از هرگونه رقابت منفي و يا تخريب ديگر اعضاء انجمن به طور مستقيم يا غیرمستقیم.
4- رعايت اخلاق حرفه‌ای و حمايت كليه فعالیت‌های انجمن اعم از فعالیت‌های مرتبط و يا غير مرتبط.
5- حفظ كرامت انساني درشان اجتماعي تمامي مشاغل به صورت مستقل يا صنفي و پرهيز از هرگونه بی‌توجهی در اين زمينه.
6- حفظ و حراست از دستاوردهاي انجمن به صورت فردي و يا گروهي به عنوان نتايج حاصل از تفكر جمعي و به عنوان يك سرمايه اجتماعي.
7- هم دلي و هم گرايي با كليه اعضاء انجمن، هیئت‌مدیره، بازرس و ساير عوامل اجرايي و عملياتي به منظور حفظ و هدايت حقوق مادي و معنوي اعضاء انجمن.
8- مشاركت جمعي در زمينه حضور فعال در نشست‌های گروهي، سمينارها، مجامع و ساير فعالیت‌های انجمني به منظور تداوم و حفظ اعتدال انجمن در عرصه فعالیت‌های كارآفريني، ابداعات و ابتكاران پیشکسوتان رسانه.
9- همكاري در تأمین منابع مورد نياز براي حفظ و هدايت فعالیت‌های انجمن به صورت فردي يا گروهي مطابق ضوابط و مقررات توافق شده.
10- تشويق و ترغيب ديگر كارآفرينان بازنشسته و یا پیشکسوت براي حضور در انجمن و تلاش براي تجميع توان حرفه‌ای و تخصصي آنان.

 

اعضاء هيئت مؤسس
انجمن ترویج فرهنگ کارآفرینی و اشتغال پیشکسوتان رسانه ملی
زمستان 1392

 

 

اساسنامه 

فرم عضویت

تاریخ انتشار: چهارشنبه 11 بهمن 1396