آشنايي با برترين آثار مراكز استاني صدا و سيما در نوزدهمين داوري
برگزيدگان نوزدهمين جشنواره توليدات استاني مراكز صدا و سيما در مراسم اختتاميه اين جشنواره معرفي شدند.

به گزارش روابط عمومي رسانه ملي در مراسم اختتاميه نوزدهمين جشنواره توليدات راديويي و تلويزيوني مراكز استاني صدا و سيما، از برترين‌هاي كميسيون‌هاي پنج‌گانه اين جشنواره قدرداني  شد.
بر اين اساس سميه نجفيان گزارشگر خبر تلويزيوني مركز چهارمحال و بختياري به به علت تهيه  گزارش مستد خبري «آواي دستان» توانست تنديس بهترين گزارشگر را به خود اختصاص دهد.
ديگر تنديس كميسيون خبر به مصطفي صالحي‌نژاد خبرنگار مركز خوزستان به خاطر تهيه گزارش راديويي «بنكداران» اهدا شد.
در كميسيون پژوهش نيز سه تنديس جشنواره به ناهيد سعادت‌سيرت از مركز همدان، نعمت اعظمي از مركز خراسان رضوي و لطيف رئيسي از چهارمحال و بختياري به خاطر برنامه‌هاي «بررسي آسيب‌هاي شبكه‌هاي اجتمماعي مجازي، چالش‌ها و پيامدهاي آن در شهر همدان (بخش راهبردي)، «اقتصاد مقاومتي در تبليغات بازرگاني شبكه استاني سيماي خراسان رضوي (بخش تحليل محتوا) و «روستاهاي هدف گردشگري استان چهار محال و بختياري (بخش منجر به توليد) تعلق گرفت.
كميسيون موسيقي نيز دو رتبه برتر داشت؛ باقر قادري از كهگيلويه و بويراحمد به عنوان شاعر برتر شعر مقامي و بومي براي سرودن «دناي رو سپيد» و سيد حجت اشرف‌زاده از خراسان رضوي به خاطر خوانندگي قطعه «زائران بهشت» در بخش سرود آييني و مذهبي» تنديس جشنواره را از آن خود كردند.
استان‌هاي گيلان، گلستان و چهار محال و بختياري نيز در كميسيون صدا حائز رتبه‌هاي برتر و تنديس جشنواره شدند؛ مهدي آذري، سمانه برزگر و زهرا اردستاني به ترتيب براي تهيه برنامه‌هاي «ارتعاش»، «گلستانه» و «گنجينه فرهنگ» در بخش‌هاي نمايش، تركيبي نمايشي و تركيبي ساده حائز رتبه‌هاي برتر در حوزه صدا بودند.
6 تنديس ديگر جشنواره نوزدهم در حوزه سيما به صاحبان آثار برتر تعلق گرفت؛ محمد باقري نيكو از مركز خراسان شمالي براي كارگرداني تله فيلم «الله مزار»، مهدي شاد از همدان براي كارگرداني انيميشن «دوستان بازيگوش»، محمدرضا حافظي از مركز لرستان براي تهيه‌كنندگي مستند «راه بي عبور»، عقيل نواصر از خوزستان به خاطر كارگرداني گزارش «آبادي»، جهانبخش زماني از چهار محال و بختياري به دليل تهيه‌كنندگي برنامه تركيبي «چو خط» و غلامعلي فرج‌زاده از مركز اردبيل براي تهيه‌كنندگي سريال «هانسي دوز هانسي يالان» تنديس اين جشنواره را دريافت كردند.

اضافه مي شود مراكز برتر نيز در حوزه هاي مختلف به شرح زير معرفي شدند:
در حوزه موسيقي "مركز خوزستان "
در حوزه  راديو "مركز همدان "
در حوزه سيما "مركزخوزستان"
در حوزه خبر "مركزفارس "
در حوزه پژوهش "مركز چهارمحال و بختياري "

و در نهايت مركز برتر در ميان مراكز صدا و سيما "صدا و سيماي مركز چهارمحال و بختياري" شناخته شد.

تاریخ انتشار: شنبه 4 دی 1395