بازديد رئيس سازمان صدا و سيما از شهر حلب
دكتر علي عسكري رئيس رسانه ملي صبح امروز براي بازديد از شهر مهم و راهبردي حلب وارد اين شهر شد و استاندار حلب از وي استقبال كرد.

به گزارش روابط عمومي رسانه ملي،رئيس سازمان صدا و سيما از بخش هاي مختلف اين شهر كه چندي پيش بدست نيروهاي مقاومت از دست تروريست ها آزاد شد بازديد مي كند.

دكتر علي عسكري بالاترين مقام اجرايي جمهوري اسلامي است كه بعد از آزادسازي كامل شهر حلب از اين شهر مهم و راهبردي بازديد مي كند.
استان حلب كه هنوز در بخش هايي از آن درگيري ها ادامه دارد از آغاز جنگ تا پايان آزادسازي مناطق اعظم آن ، بيش از نيمي از زيرساخت هاي خود را از دست  داده است.

رئيس سازمان صدا و سيما در گفتگوي كوتاهي با استاندار حلب تاكيد كرد:دولت و ملت ايران و در راس همه مقام معظم رهبري پشتيبان مردم  و دولت قانوني سوريه هستند و خواهند بود و انشاالله در كنار هم بتوانيم سوريه را با هم بهتر از قبل بسازيم.
دكتر علي عسكري به عزم رسانه ملي در به تصوير كشيدن مظلوميت مردم سوريه اشاره و تصريح كرد:سازمان صدا و سيما با تمام توان، مقاومت مردم سوريه را به تصوير كشيده و خواهد كشيد و راه شهيداني همچون شهيد خزايي را با قدرت ادامه خواهد داد.

تاریخ انتشار: شنبه 22 مهر 1396