کاهش مخاطبان شبکه های ماهواره ای به دلیل افزایش کمی و کیفی شبکه ها و برنامه های رسانه ملی
در جلسه ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندي سازمان صدا و سیما مطرح شد: کاهش مخاطبان شبکه های ماهواره ای به دلیل افزایش کمی و کیفی شبکه ها و برنامه های رسانه ملی

جلسه ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندي رسانه ملي با حضور جمعي از مسئولان ستاد صیانت وزارت کشور و مديران رسانه ملي برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي رسانه ملي، در اين جلسه كه روز گذشته در سالن جلسات معاونت سرمايه انساني برگزار شد علي اصغر جعفري معاون سرمايه انساني ، خزايي دبير سابق ستاد صيانت رسانه ملي و برخی اعضای ستاد، ملازاده جانشين بازرسي ستاد صيانت وزارت کشور ،شيخ ويسي رييس تيم بازرسي ستاد در صدا و سيما و چند نفر از کارشناسان ستاد وزارت کشور حضور داشتند.

در ابتداي جلسه خزايي، دبيرسابق ستاد صيانت رسانه ملي ضمن ارائه گزارشي از اقدامات و فعاليتهاي انجام شده ستاد در سازمان به برخي از آنها از جمله انجام کار محيطي توسط روابط عمومي و حراست مرکزي ، تدوين آيين نامه هاي مرتبط ، تحليل برنامه هاي شبکه هاي ماهواره اي و ارائه گزارش به مديران ذيربط و برگزاري همايش و... اشاره کرد .

ملازاده جانشين بازرسي ستاد صيانت وزارت کشور نيز ضمن تقدير و تشکر از خزايي دبيرسابق ستاد صيانت رسانه ملي و همکاران ايشان به فعاليتها و اقدامات نهادها و وزارتخانه ها اشاره کرد و گفت : « با اين که رسانه ملي بيشترين وظايف و ماموريت محوله را در مقايسه با وزارتخانه ها داراست ولي دربخش هاي مختلف با موفقيت عمل کرده است. بر همين اساس در ارزيابي‌هاي انجام شده اغلب در زمره بالاترين رتبه ها قرار گرفته است.»

ملازاده در ادامه به فلسفه بازرسي ستاد مرکزی صیانت از دستگاه ها اشاره کرد و گفت : « فلسفه بازرسي مچ گيري نبوده بلکه هدف ارتقاي برنامه‌هاي فرهنگي و آموزشي سازمان ها است . از همين رو لازم است كه ضمن انعکاس اقدامات ارزشمند رسانه ملي در حوزه وظايف ستاد ، مشکلات و آسيب هاي موجود را نيز خيرخواهانه بازگو کنيم . با توجه به دغدغه هاي مقام معظم رهبري در اين زمينه ما در رسانه ملي به دنبال تحقق فرمايشات ايشان در راستاي ارتقاي فرهنگي- علمي هستيم.»

علي اصغر جعفري، رييس ستاد صيانت سازمان صداوسیما نيز ضمن قدرداني از خزايي دبير سابق ستاد صيانت رسانه ملي و همکاران ايشان نيز گفت: « هدف ما تحقق منويات و پاسخگویی به مطالبات و رفع دغدغه های مقام معظم رهبري در دو حوزه درون سازمانی و حوزه پیام است و با توجه به ظرفيت و تاثيرگذاري بالاي رسانه ملي از یک سو و درخواست همکاری سایر دستگاه ها و نهادها از رسانه از سوی دیگر، می طلبد اهتمام آموزش مضاعفی صورت گیرد. از همين رو از همه ظرفيت حوزه هاي مختلف رسانه ملي براي برداشتن گام هاي مثبت و شايسته در زمينه وظايف و ماموريت محوله ستاد بهره خواهيم گرفت.»

بنابراين گزارش در ادامه نشست چند نفراز اعضاي ستاد رسانه ملي ضمن نيز به ارائه نظرات خود در ارتباط با اقدامات انجام شده در رسانه ملي پرداختند. از جمله اقدامات انجام شده مي‌توان به برگزاري مسابقه «کتاب خواني» با موضوع عفاف و حجاب با حضور همکاران و خانواده هايشان ، برگزاري نمايشگاه «عفاف و حجاب» ، تدوين« آيين نامه پوشش» ، استفاده از مجريان خانم براي مهمان خانم و آقا براي مهمان آقا و ...برگزاري جلسات «راهيان نور» با کمک بسيج ، ارائه گزارش عملكرد به دفتر مقام معظم رهبري ، توليد برنامه ها در شبکه هاي سراسري و مراکز استاني و با وجود شبکه هاي تلويزيوني ، راديويي و شهري اشاره كرد.

آن طور كه كارشناسان حاضر در اين جلسه اعلام كردند لازمه توفيق سازمان براي مقابله با برنامه هاي شبکه هاي ماهواره اي کمک و ياري رساندن به رسانه ملي در ابعاد مختلف است چرا که مولفه هاي تاثيرگذار در محتواي برنامه ها به ويژه غير مستقيم اهميت بالايي دارد .

از همين رو حداقل انتظار و درخواست رسانه ملي از ساير سازمان ها ، دراختيار گذاشتن مطالعات و پژوهش هاي انجام شده آنها براي توليد برنامه‌هاي مختلف و متنوع است .

در پايان جلسه شيخ ويسي مسئول تيم بازرسي ستاد وزارت کشور در رسانه ملي نيز با اشاره به بازرسي هاي انجام شده از وزارتخانه ها و نهادها ، به تعامل هر چه بيشتر از طريق تبادل نظر و انتقال تجربيات اعضاي ستاد وزارت کشور و رسانه ملي تاکيد کرد . وي تعدد شبکه هاي صدا و سيما و ديجيتالي شدن آنها و کیفی شدن برنامه ها را زمينه کاهش مخاطبان شبکه هاي ماهواره اي بر شمرد .

گفتني است كه در پايان نشست به پاس قدرداني از زحمات خزايي دبير سابق ستاد صيانت رسانه ملي از سوی معاونت سرمایه انسانی و رییس ستاد صیانت سازمان لوح تقديري به وي اهدا شد .

پیوستها

تاریخ انتشار: دوشنبه 12 مرداد 1394