مستند سازان دست به كار شوند تا ثبت حماسه بزرگ اربعين ميسر شود
رئيس رسانه ملي تاكيد كرد ؛بايد مستند سازان براي ثبت حماسه هايي كه در راه پيمايي بزرگ اربعين اتفاق مي افتد دست به كار شوند.

به گزارش روابط عمومي رسانه ملي ، دكتر علي عسكري كه امسال همراه زائران اربعين شده بود، با حضور در استوديوي مستقر در كربلاي معلا، در گفت و گو با مجري شبكه مستند ، از مستند سازان حرفه اي خواست براي ثبت و ماندگاري حماسه هاي بزرگي كه در مسير راهپيمايي اربعين اتفاق مي افتد ، اقدام كنند.

رئيس سازمان صدا و سيما ، راه پيمايي اربعين را بزرگترين اتفاق مردمي در زمان حاضر ارزيابي كرد و افزود، امام حسين(ع) در دوره اي كه حكومت سلطه و ظلم تلاش مي كرد دين را به نفع خود تعريف كند و حق را وارونه جلوه دهد، در برابر ظلم ايستاد  و حماسه اي آفريد كه هنوز بعد از قرن ها ، همچنان پابرجاست . دكتر عسكري گفت: مسيري را كه حضرت زينب (س) براي انتقال پيام عاشورا پيمود و در اين مسير رنج هاي بسيار كشيد ،امروزه به صورت نمادين در راه پيمايي اربعين جلوه كرده و مردم با حضور در اين راه پيمايي ، نشان مي دهند كه حقيقت عاشورا هرگز فراموش شدني نيست .

رئيس رسانه ملي ، ثبت اين حماسه را از وظايف اصلي اهالي رسانه دانست و از همه مستند سازان به ويژه مستندسازان حرفه اي دعوت كرد براي ساختن يك مستند كه درخور اين همه حماسه در طول مسير راهپيمايي اربعين باشد، دست به كار شوند.

دكتر عسكري بر ضرورت توليد مستندهاي عميق و زيبا در معرفي حقيقت اربعين تاكيد و خاطرنشان كرد: لازمه پرداختن به موضوع اربعين شناخت دقيق و مطالعه عميق از زواياي  پنهان و آشكار اين رويداد عظيم است و در اين خصوص لازم است مستندسازان حرفه اي با نگاهي هنرمندانه به صحنه اربعين، زمينه ساخت مستندهاي اثرگذار و عميق را فراهم كنند.

وي از مردمي كه يك سال براي پذيرايي از زائران اربعين برنامه ريزي مي كنند به عنوان سوژه هايي بزرگ براي توليد فيلم ياد كرد و گفت" هريك از اتفاقات مختلفي را كه در راهپيمايي بزرگ اربعين شاهد آن هستيم شايسته ساخت يك مستند است و اين مهم ، تلاشي وسيع و همه جانبه را مي طلبد. 

رئيس رسانه ملي ،در اين ارتباط زنده تلويزيوني ، از همه عواملي كه در طول برگزاري راهپيمايي اربعين ، در استوديوها، واحد هاي سيار، پخش، گروه هاي خبري و واحد هاي فني تلاش كردند تا مخاطبان تلويزيون و راديو را از زواياي مختلف اين حماسه مطلع كنند قدرداني كرد.

تاریخ انتشار: یکشنبه 21 آبان 1396