روز صدا و سيما و ترسيم نقشه راه
بيست و دو سال قبل يك اتفاق مهم براي رسانه ملي باعث شد روز نهم مرداد به عنوان روز صدا و سيما ثبت شود. بازديد رهبر معظم انقلاب اسلامي از صدا و سيما، سير تحول اين رسانه فراگير را شتاب هدايت يافته اي داد.

نهم مرداد ماه را كارمندان و مديران صداوسيما به خوبي مي شناسند. شايد بسياري از آنان كه در اين روز ميزبان رهبر انقلاب بودند اكنون به افتخار بازنشستگي نائل شده باشند اما مسيري كه در اثر رهنمود هاي آن رهبر فرزانه براي ادامه حركت رسانه ملي ترسيم شد، هر روز آبادتر مي شود.

در نهم مرداد ماه سال 1375 بود كه رهبر انقلاب يك روز كاري پر مشغله را در ميان كاركنان رسانه ملي گذراندند و بخش هاي مختلف سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران را مزين به قدوم و كلام خود كردند. اين بازديد باعث شد تا نهم مرداد "روز صدا و سيما " نام بگيرد اما مهمتر از نام گذاري آن، آثار و بركاتي بود كه همچنان در مسير پيشرفت و توسعه اين رسانه جهاني مي توان مشاهده كرد.

در آن زمان نمايشگاهي با عنوان «صدا و سيما در يك نگاه» بر پا شد تا رهبر معظم انقلاب در بازديد از غرفه هاي آن، از روند توليد برنامه ها، فيلم ها و سريال ها، تجهيزات و خودكفايي هاي صدا و سيما دربخش هاي مختلف اطلاع يابند . ايشان در بازديد هاي خود از بخش هاي مختلف توليد، پخش و فني بر موضوعات مهمي تاكيد كردند كه مي توان از ميان آن ها به "تلاش براي جذب مخاطب كيفي"،"تقويت طنز و نقد"،"تربيت نيروي كارآمد"،"توجه به فيلم نامه "و توجه به محتوا و پيام " اشاره كرد .

و امروزه با نگاهي به كارنامه صدا و سيما در شبكه هاي داخلي و برون مرزي به وضوح مي توان آثار و بركات اين رهنمود ها را مشاهده كرد.

در حال حاضر صدا و سيماي جمهوري اسلامي با تكيه بر نيروهاي متخصص كه خود تربيت كرده توانسته تا حد زيادي به خودكفايي و حتي صدور تجهيزات فني ارسال و پردازش سيگنال هاي راديويي و تصويري برسد.

توليد چندين سريال فاخر كه شهرتي جهاني يافته اند، راه اندازي شبكه هايي مانند "پرس تي وي" ، "هيسپان تي وي"  و "سحر" كه هر يك ميليون ها مخاطب در فضاي رسانه اي جهان دارند،توسعه شبكه هاي داخلي و پوشش نزديك به صد در صدي  سيگنال رساني ديجيتال در سراسر كشور با تكيه بر دانش بومي نيز شواهدي بر اين مدعا هستند .

انتقال پيام به تمام نقاط جهان و توسعه دامنه نفوذ در سراسر جهان با وجود هجمه هاي متعدد شبكه هاي معاند و مخالف از ديگر دستاورد هاي اين رهنمود هاست. علاوه بر توانمندي در جذب مخاطب تا رقمي بالاتر از 80 درصد جمعيت كشور و موفقيت شبكه هاي برون مرزي صدا و سيما در زورآزمايي با شبكه هاي قدرتمند و برخوردار غربي نيز حاصل همين هدايت هاي داهيانه است .   

بي شك اگر امروزه نمايشگاهي از دستاورد هاي فني و توليدي صدا و سيما براي بازديد رهبر معظم انقلاب اسلامي داير شود، ايشان آثار آن رهنمودها را در دسترنج سربازان فرهنگي خود مشاهده خواهند كرد.

تاریخ انتشار: چهارشنبه 10 مرداد 1397