دكتر عسكري در مراسم افتتاح چهار طرح فني در صدا و سيماي مركز خليج فارس: برنامه آینده صدا و سیما فعالیت بر روی فضای مجازی است
با حضور دکترعسکری رئیس رسانه ملی، چهار طرح فنی صدا و سیمای مرکز خلیج فارس به بهره برداری رسید.

به گزارش روابط عمومي صداوسيما، دكترعسكري در مراسم بهره برداري از 4 طرح فني در بندرعباس گفت: برنامه آينده صدا و سيما فعاليت بر روي فضاي مجازي است كه پروژه هاي تلويزيون تعاملي و ارائه سرويس هاي متعدد بر بستر فضاي مجازي از جمله اين برنامه ها است. رييس رسانه ملي گفت: با توجه به تاثير روز افزون فضاي مجازي بر زندگي مردم ،  سازمان برنامه هاي گسترده اي در اين زمينه  در نظر گرفته است كه به تدريج انجام مي شود. وي افزود: با توجه به رقابت سنگين رسانه اي در دنياي امروز بايد معماري رسانه اي صداوسيما را كامل كنيم كه تكميل پوشش ديجيتال بخشي از اين معماري است.

دكترعسكري گفت: امروز با بهره برداري از طرح هاي توسعه پخش ديجيتال مركز خليج فارس، 12 منطقه اين استان پهناور مي توانند از خدمات پخش ديجيتال بهره مند مي شوند كه اين بخشي از تكميل پوشش ديجيتال در كشور است.رييس رسانه ملي افزود : هرمزگان با توجه به مرزي بودن و اهميت ويژه اي كه دارد براي سازمان صدا وسيما در اولويت است و تكميل پوشش ديجيتال در هرمزگان با اولويت انجام خواهد شد.

مدير كل صداوسيماي مركز خليج فارس نيز در مراسم راه اندازي اين طرحها گفت: مهمترين اين طرح ها  راه اندازي دوازده سامانه تلويزيوني ديجيتال است..مهندس مهران جلائي افزود: با راه اندازي اين سامانه ها،     شانزده روستاي هرمزگان در شهرستانهاي جاسك، بشاگرد و سيريك با جمعيت چهار هزار و هشتصد و نود وسه نفر ، براي نخستين بار شبكه هاي صدا و سيما را دريافت مي كنند. وي گفت: براي اجراي اين طرح ها هفتاد ميليارد ريال هزينه شده است.مديركل صدا وسيماي مركز خليج فارس گفت: با بهره برداري رسمي از اين سامانه ها، پوشش تلويزيوني ديجيتال براي شصت و پنج هزار نفر از مردم شرق هرمزگان و اهالي شهر زرآباد سيستان و بلوچستان فراهم شد. مهندس جلائي افزود : ميزان پوشش شبكه هاي ديجيتال در هرمزگان از 86 و پنجاه و شش صدم درصد به 90 درصد افزايش يافت. . وي گفت : با بهره برداري از اين طرحها پوشش پخش ديجيتال براي 600 هزارنفر از مردم هرمزگان به 27شبكه افزايش يافت ..سه طرح نوسازي تجهيزات پشتيباني صدا و تصوير از ديگر طرحهايي است كه با حضور رئيس رسانه ملي در صدا و سيماي مركز خليج فارس به بهره برداري رسيد.

تاریخ انتشار: پنج شنبه 8 مهر 1395