سه شنبه 31 تير 1393  |   |  ورود به سايت
   
مدارک لازم جهت برقراری حقوق وظیفه وراث

 

ارائه برگه انحصار وراثت

کپی تمام صفحات شناسنامه مرحوم و کپی کارت ملی

کپی تمام صفحات شناسنامه همسر و کپی کارت ملی

کپی شناسنامه فرزندان تحت کفالت

ارائه گواهی دانشجویی برای فرزندان ذکور بالای 20 سال

کپی گواهی فوت

توجه: در هنگام ارائه مدارک بالا همراه داشتن اصل شناسنامه ها و کارت ملی الزامی است.

نکته: پس از تهیه مدارک فوق ورثه قانونی بازنشسته سازمان می توانند با مراجعه به امور اداری اداره کل بازنشستگی نسبت به اخذ حکم حقوقی وراثت و برقراری حقوق وظیفه اقدام نمایند.

 

پرونده شخصی

 

بازنشستگان محترم سازمان صداوسیما می توانند با مراجعه به پرونده شخصی خود از وضعیت عائله تحت کفالت خود مطلع گردند.

ضمنا می توانند نسبت به مشاهده احکام حقوقی بازنشستگی و فیش های حقوقی و چاپ آن در پرونده شخصی اقدام نمایند.

 

مدارک جهت پرداخت بیمه عمر بازنشستگان

 

 کپی از تمامی صفحات شناسنامه ابطال شده ی متوفی

کپی از پشت و رو کارت ملی ابطال شده ی متوفی

گواهی فوت ثبت احوال

گواهی فوت بیمارستان

کپی آخرین حکم استخدامی متوفی

در صورت حادثه، کپی گزارش حادثه و یا کروکی صحنه تصادف و کپی گواهینامه متوفی

درصورت قتل یا مرگ مشکوک، کپی حکم دادگاه

فرم بیمه عمر یا برگه انحصار وراثت

توجه: تمامی مدارک می بایست در دفترخانه برابر با اصل گردد.

نکته: حتما جهت بیمه عمر شخصا مراجعه فرمائید.

در صورت داشتن هر گونه سوال با سرکار خانم افضلی 22167001 تماس حاصل فرمائید.